Vesilinnustus Vesilinnustus: missä ja milloin?

Vesilinnustus: missä ja milloin?Merellä vesilinnustamassa.Sorsastusta lahdella.

Merellä                                                                               Kaislikkoisella lahdella

Joella sorsastamassa.

Joella


Vesilinnustus tarjoaa pitkän metsästyskauden ja kattaa lukuisia lintulajeja.


Vesilinnustuspaikat

Puolisukeltajat viihtyvät parhaiten matalissa ja ravinteikkaissa vesistöissä jotka tarjoavat myös suojaa, kuten kaislikkoa. Samoilta paikoilta tapaa myös sukeltajasorsia. Parhaimpia sorsastuspaikkoja ovat yleensä matalat järvien- ja merenlahdet. Vesilintuja voi metsästää myös pelloilta. Varsinkin pelloilta tapahtuva hanhenmetsästys on yleistynyt viime vuosina mm. kanadanhanhien yleistymisen myötä, mutta myös tavallinen sorsastus onnistuu hyvin pelloilta.


Merilintuja tavoittaa parhaiten sisä- ja ulkosaaristosta, mutta esim. allien metsästys onnistuu parhaiten aivan ulommaisilta luodoilta. Muuttoaikana merilintuja tapaa myös sisävesiltä. Sisäsaaristosta on mahdollista saada saaliiksi myös puolisukeltajia.


Metsästysaika

Sorsastus alkaa elokuun 20 päivä ja loppuu joulukuun lopussa. Sorsastus kerää aloituspäivänä sankkoja metsästäjäjoukkoja, mutta myöhemmin syksyllä sorsastusvesillä on rauhallisempaa.

Elokuun jahti keskittyy puolisukeltajiin ja osaan sukeltajasorsista ja syyskuussa pyynti laajenee myös merilintuihin; alliin, isokoskeloon ja tukkakoskeloon.


Uroshaahkaa saa metsästää kesäkuun 1 päivästä joulukuun loppuun. Haahkanaaraan metsästys alkaa elokuun 20 päivä. Haahkojen pyynti onnistuu parhaiten ulkosaaristossa.


Aamu on parasta metsästysaikaa

Vesilintujahtiin kannattaa lähteä aamusta, kun on vielä pimeää/hämärää. Hämärässä asetutaan passipaikalle; houkutuskuvat, naamioituminen ja muut ennakkovalmistelut suoritetaan hämärässä. Aamun ensitunnit ovat yleensä parasta metsästysaikaa, mutta keskipäivän tienoilla linnut ovat myös aktiivisia ja varsinkin muuttoaikaan keskipäivällä kannattaa olla passissa.


Vesilintujen iltalennolla kannattaa myös olla passissa, joskin iltalento ei yleensä ole aamun veroinen. Iltalento kestää alkuillasta pimeään asti. Iltalennolla linnut ovat usein aktiivisia myös aivan alkuillasta, joten passiin kannattaa mennä ajoissa.

Kellonajat vaihtelevat auringonnousun ja laskun kellonaikojen muutosten mukaan, mutta karkeasti ottaen aamulennolle kannattaa mennä kello 4-6 aikaan ja olla passissa 10- 12 asti. Iltalennolle kannattaa mennä kello 3- 6 aikaan ja iltalentoa kestää hämärään/pimeään asti.


Alkusyksystä paikallisia sorsia ja loppusyksystä muuttosorsia

Vesilintujen metsästys kohdistuu alkusyksystä paikallisiin ja lähialueilta muuttaviin sorsiin. Tällöin paikallisten lintujen elinpaikkojen ja tapojen tuntemus auttaa huomattavasti metsästyksen onnistumisessa


Loppusyksystä metsästys kohdistuu pääosin muuttaviin vesilintuihin. Muuttavat linnut ovat kotoisin eri puolelta Suomea, mutta myös esim. Venäjältä muuttaa huomattava määrä lintuja Suomen kautta. Muuttolintujen metsästys onnistuu parhaiten lentoreittien varrelta, jotka usein mukailevat suuria vesistöjä ja rannikkoa. Muuttolintujen metsästys jatkuu joulukuun loppuun asti. Pisimpään jahtikausi jatkuu merellä ja joilla, jotka pysyvät sulana kauimmiten. Yleisesti ottaen marraskuu ja joulukuun alku ovat vielä erinomaista vesilinnustusaikaa, varsinkin muuttoreittien varrella.


(Huom. Tarkasta kausikohtaiset metsästysajat Metsästäjä-lehdestä.)


Vinkkejä vesilinnustuspaikoista löytyy artikkelista Metsästys - esittely.