Vesilinnustus Patruunat - patruunaopas vesilinnustukseen

Patruunat - patruunaopas vesilinnustukseen


Varteenotettavimmat vesilinnustuspatruunat ovat tällä hetkellä teräshaulipatruunat, vismutti- ja erilaiset volframiseos- patruunat sekä sitä vastaavat uudet haulimateriaalit.Teräshaulipatruunoita.

Teräshaulipatruunoita, vasemmalta lähtien: Remington Nitro Steel, Mirage T3 magnum, Mirage T3, Gyttorp Wetland. Remingtonin Nitro Steel on hitaimmasta päästä, koska 12/70 patruunaan on ahdettu 35 g hauleja (ironista sillä Nitro Steel sarjan muut patruunat ovat tavallista vähän nopeampia).


Teräshaulipatruunat:


Teräshaulipatruunat ovat erittäin käyttökelpoisia patruunoita, kunhan huomioi muutaman asian. Tärkein asia on oikea haulikoko. Teräs on lyijyä kevyempää, joten lyijyä vastaavan läpäisykyvyn saavuttamiseksi on teräshauleja käytettäessä valittava isompi haulikoko. Nyrkkisääntönä on käyttää noin puolta milliä isompia hauleja kuin lyijyllä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alkusyksystä käytetään yleispatruunoina 3,5 - 3,75 mm teräshauleja ja loppusyksystä 3,75 -4 mm hauleja.


Isompia lintuja kuten haahkaa ja koskeloita ammuttaessa on hyvä käyttää alkusyksystä 3,75 mm hauleja ja loppusyksystä 3,75- 4 mm. Hanhille 4- 4,8 mm hauleja. Hyvä nyrkkisääntö suurempaan haulikokoon siirtymisestä loppusyksyllä on se, kun linnut alkavat olla juhlapukeisia.


Patruunoiden ja supistajien valinta


Teräshaulipatruunat on hyvä ostaa magnumeina, mikäli ase sen vain sallii, eli käytännössä 12/76 tai 12/89 patruunoina. Tämä pätee varsinkin loppusyksystä, kun käytetään suurempia haulikokoja. Magnum- patruunan käyttö kompensoi suuremmasta haulikoosta johtuvaa pienempää haulimäärää, eli suomeksi sanottuna isompi haulikoko vaatii myös isomman patruunan. Teräksen eduksi on kuitenkin laskettava lyijyä suppeammat kuviot joka myös osaltaan kompensoi pienempää haulimäärää. Teräshaulipatruunoilla on myös yleensä lyijypatruunoita suurempi lähtönopeus, joka lisää iskuenergiaa. Varsinkin uusimmissa teräshaulipatruunoissa kehityssuunta on ollut nopeampaan päin.


Teräshauleja käytettäessä on tärkeää, että haulikon supistajat eivät ole tiukempia, kuin puolisuppea. Vaikka monien valmistajien täyssuppeissakin supistajissa lukee "steel proof", niin yli puolisuppeaa tiukemman supistuksen käyttö tekee usein kuviosta itse asiassa harvemman. Toimivia supistusyhdistelmiä ovat esim. parannettu sylinteri ja puolisuppea, sekä erilaiset sylinterin, parannetun sylinterin ja puolisuppean yhdistelmät. Teräshauleja niin, kuin mitä tahansa muitakin patruunoita käytettäessä on tärkeätä testata patruunat, eli minkälaista kuviota oma ase ampuu milläkin patruunalla ja supistuksella.Korvaavia patruunoita.

Vasemmalta lähtien Kent Impact Tungsten Matrix 36 g ja 32 g, Vihtavuori Vismut, Eley Alphamax Bismuth.


Volframseos ja vastaavat patruunat:


Volframiseoksesta ja muista raskaista materiaaleista valmistettuja patruunoita käytettäessä on muistettava käyttää joko pienempää haulikokoa, kuin lyijyllä (jos materiaali on lyijyä raskaampaa) tai sitten magnum-patruunoita.
Haulikoon ollessa on sama, niin lyijyä raskaampia materiaaleja käytettäessä esim. 36 gramman latauksessa on vähemmän hauleja, kuin lyijylatauksessa. Raskaampi haulimateriaali kuitenkin mahdollistaa pienemmän haulikoon käyttämisen, tai sitten pienempää haulimäärää voi kompensoida kasvattamalla latausta, eli käyttämällä magnum- patruunoita.

Haulimateriaalin ollessa lähellä lyijyä voidaan käyttää täsmälleen samoja haulikokoja ja latauksia kuin lyijylläkin, mutta muutoin on haulikokoa ja latausta muunneltava.
Volframin kaltaisille koville haulimateriaaleille pätevät samat säännöt supistusten suhteen, kuin teräshauleille. Tietyt hauliseokset ovat pehmeydeltään lähellä lyijyä, mutta varmista asia, jos aiot käyttää puolisuppeaa tiukempaa supistusta.

Vismut:


Vismutti on sen verran lähellä lyijyä ominaisuuksiltaan, että vismutpatruunat voidaan valita samoilla perusteilla, kuin lyijypatruunat.