Vesilinnustus Sorsien pillitys eri tilanteissa

Sorsien pillitys eri tilanteissa


Sorsien pillityksessä kannattaa huomioida eri tilanteet, joista keskeisimmät ovat metsästyspaikka ja sää.


Metsästyspaikka vaikuttaa pillitystapaan jo sorsapillin valinnasta lähtien. Avoimella paikalla, jossa houkutellaan sorsia kaukaa ja tai paikalla tulee kovaa, niin kovaäänisempi pilli on hyvä valinta varsinkin etäällä lentävien lintujen houkutteluun. Houkuteltaessa lähempää ja tyynellä kelillä on kuitenkin tärkeää, että pilli ei säikäytä rääkäisyllään koko tienoon sorsia. Tällöin on hyvä valita sorsapilli, jossa on mieto ääni ja, jota pystyy soittamaan myös vähemmällä puhaltamisella. Erityisesti tyynellä ja pilvisellä kelillä on tärkeää vaihtaa rauhallisempaan pilliin ja pillityksen tempoon.


Pillin valinnan lisäksi pillityksen tempoa vaihtelemalla voi sopeutua eri tilanteisiin. Kaukana lentävät linnut vaativat tuulisella kelillä hyvinkin kovia kutsuhuutoja, mutta tyynellä kelillä on usein suositeltaa jättää pillittäminen yhdestä muutamaan "kvakkiin" ja ruokailuääniin. Tyynen kelin takaisinkutsuna toimii noin viiden "kvakin" setti alenevalla äänen voimakkuudella ja temmolla.


Tarkkaile sorsien reaktiota pillitykseen

Tarkkaile sorsia ja sitä miten ne regoivat pillitykseen. Jos sorsat säikähtävät pillitystä, niin joko pillitys on liian kovaäänistä ja  aggressiivista tai pillitys ei ole riittävän realistisen kuuloista. Kummassakin tapauksessa auttaa siirtyminen hiljaisempiin ja yksinkertaisempiin ääniin, kuten "kvakkeihin" ja ruokailuääniin. Sorsien lähestyessä ja kaiken ollessa kunnossa kannattaa yleensä olla pillittämättä tai pitäytyä ruokailuäänissä, mutta jos sorsat alkavat näyttää epävamoilta, niin niitä on syytä rohkaista välittömästi. Sorsien rohkaisu tehdään ennenkuin ne irtoavat laskeutumisreitiltään. Takaisinhoukuttelu on aina epävarmempaa, kuin sorsien pitäminen reitillään.


Sorsien käyttäytyminen pillitykseen vaihtelee myös sellaisista syistä, joita on vaikea ennakoida tai selvittää. Päivän ensimmäiset pillitykset antavat yleensä vihjeet siitä, millä tavoin sorsat reagoivat juuri tuolloin minkäkin kaltaiseen pillitykseen. Nyrkkisääntöjen tuntemisen lisäksi on siis tarkkailtava lintujen kulloistakin reagoimista pillitykseen.


Lue lisää sorsien pillityksestä artikkelista "Sorsan pillitys".Pilvinen sorsastusaamu

Tyynellä ja pilvisellä kelillä on syytä pillittää rauhallisemmin.