Vesilinnustus Houkutuskuvien sijoittelu sorsastuksessa, osa 3

Houkutuskuvien sijoittelu sorsastuksessa, osa 3


Käytettäessä yli 30:ntä houkutuskuvaa tai eri lajien houkutuskuvia yhdessä on kuvien asetteluun kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.


Reilu määrä houkutuskuvia lisää yleensä houkuttelun tehoa, mutta kuvien asettelussa on oltava tarkkana, jotta ei tee itselleen vahingossa karhunpalvelusta. Tärkeä seikka käytettäessä vähänkään suurempaa houkutuskuvamäärää on se, että mikäli suinkin vain mahdollista, niin koko parvi kannattaa pitää ampumamatkan sisällä. Sorsat usein vain koukkaavat kuvien kautta ja tekevät tämän usein parven ulkoreunaa pitkin. Mikäli parven ulkoreuna on ampumamatkan ulkopuolella, niin metsästäjä menettää ampumatilaisuuden. Esimerkiksi V:n muotoista parvea kannattaa ennemmin pullistaa sivuille, kuin tehdä V:n sakaroista hyvin pitkiä.


Käytettäessä eri lajien houkutuskuvia on myös mietittävä asettelua vähän tarkemmin. Kaikki linnut eivät tule kovin hyvin toimeen keskenään tai ainakin välttävät toistensa seuraa. Esimerkiksi telkänkuvat kannattaa laittaa erilleen puolisukeltajien kuvista. Telkän houkutuskuvat kannattaa myös pitää selkeästi ampumamatkan päässä ja poissa sinisorsien laskeutumisreitiltä. Käytettäessä V:n muotoista houkutuskuvaparvea telkänkuvat kannattaa siis laittaa V:n oikealle tai vasemmalle sivustalle ja selkeästi erilleen puolisukeltajien kuvista. Telkänkuvat voi myös laittaa V:n pohjukasta poispäin, mikäli siellä on avointa vettä.


Sorsan houkutuskuvien lisänä voi käyttää myös hanhenkuvia sekä toisinpäin sorsankuvia hanhenkuvien kanssa. Hanhenkuvat tuovat lisää näkyvyyttä sorsaparvelle, varsinkin kanadanhanhen houkutuskuvat näkyvät pitkälle. Myös hanhet tulee asetella omaksi ryhmäkseen esimerkiksi sorsaparven sivustaan. Hanhia metsästettäessä hanhenkuvien joukkoon voi taasen laittaa sorsankuvia, jotka antavat parvelle luonnollisemman vaikutelman, rohkaisten näin hanhia laskeutumaan kuville.Sorsastusaamu ja houkutuskuvaparvi

Kuvassa näkyy puolisukeltajista koottu parvi, jonka laskeutumisalue on vasemmassa laidassa. Parven vasemmalle puolelle on sijoitettuna telkän ja tukkasotkan houkutuskuvia, jotka eivät näy kuvassa. Houkutuskuvasetin kokonaiskoko on noin 45 houkutuskuvaa, josta 1/3 on sukeltajasorsia. Kuva on otettu lokakuun lopussa.Noutaja ja aamun saalis

Aamun saalis yllä olevalta houkutuskuvasetiltä: tukkasotka ja sinisorsa.