Vesilinnustus Sorsien ruokinta

Sorsien ruokinta


Sorsien ruokinta: mitä, missä ja milloin. Tämä artikkeli vastaa yleisimpiin kysymyksiin sorsien ja muiden vesilintujen ruokinnasta.


Millä ruokkia


Aikuisia sorsia voi ruokkia syksyllä vehnällä ja muilla vastaavilla viljalajikkeilla. Sorsanpoikasia ja kehitysvaiheessa olevia sorsia ei ole suositeltavaa ruokkia ollenkaan, mutta jos niitä haluaa ruokkia, niin ruuan tulee olla joko kananpoikasille tai sorsanpoikasille varta vasten valmistettua rehua. Eri kehitysvaiheessa oleville poikasille annetaan eri ravintokoostumuksen omaavaa rehua.

Mikäli sorsanpoikasille ja kehittyville sorsille tarjotaan viljaa, niin ne eivät kehity kunnolla, koska vilja ei sisällä riittävästi lihasten ja luuston kehittymisen kannalta tarpeellisia ravintoaineita.


Milloin ruokkia


Sorsia on suositeltavaa ruokkia ainoastaan syksyllä mikäli niitä haluaa ruokkia. Kevätaikainen ruokinta saattaa houkutella sorsia jäämään vesistöille jotka eivät sovellu pesueen kasvattamiseen. Kesäaikainen ruokinta taasen ei ole hyväksi kehittyvien sorsanpoikasten kannalta. Ruokinnan avulla ei myöskään kannata houkutella sorsia jäämään talvehtimaan Suomeen.

Metsästyskauden aikana voi sorsia houkutella viljaravinnon, yms. avulla. Tämän vaikutuksesta saman syksyn poikasien kehittymiseen on vaikea sanoa, mutta kehitysvaiheen loppupäässä haitat ovat joka tapauksessa pienempiä, kuin kesäaikaisessa ruokinnassa. Varman päälle pelattaessa on kuitenkin suositeltavaa olla ruokkimatta sorsia ollenkaan. Sorsien ruokinnalla ei ole riistanhoidollista merkitystä.


Missä ruokkia


Kevät- ja kesäaikana ei ole suositeltaa ruokkia sorsia missään, mutta tämä pätee erityisesti sellaisiin vesistöihin, joihin sorsat eivät jäisi ilman ruokintaa.

Ruokinnan järjestelyssä on aina otettava huomioon se, että pedot eivät pääse yllättämään ruokailevia sorsia.

Hyvä paikka ruokinnalle on riittävällä etäisyydellä rannasta, kaislikon reunassa, jotta sorsat pääsevät petolintujen uhatessa nopeasti piiloon kaislikkoon. Tämän kaltainen sijoittelu vaatii luonnollisesti ruokintalauttaa.