Riistanhoito Pienimuotoinen kosteikkojen hoito

Pienimuotoinen kosteikkojen hoito


Kosteikkoja voi hoitaa myös pienimuotoisesti erityisesti vesilintujen näkökulmasta, pienin kustannuksin ja työmäärin.


Hyvä tapa hoitaa kosteikkoja pienimuotoisesti on hyödyntää olemassa olevia maastonmuotoja ja piirteitä. Esimerkiksi jo pieni lapiolla tehty matala levennys ojaan toimii puskurina ravinteiden liiallista valumista vastaan ja tarjoaa ravintoa esim. vesilinnuille. Samaten myös lampia ja järviä voi muokata vesilinnuille sopivammaksi kaivamalla lapiolla muutamista senteistä puoleen metriin asti syvyistä vesialuetta. Matalassa vedessä valo pääsee hyvin pohjaan asti ja siinä viihtyy lukuisa määrä erilaisia vesikasveja ja eläimiä, mm. sorsien ravinnoksi käyttämiä pieniä selkärangattomia.Niittyjen kunnostus vesilintujen käyttöön


Niityt, myös entiset sellaiset ovat hyvä kosteikon hoitokohde. Monia niittyjä ja peltoja on tulvasuojattu aikojen kuluessa. Mikäli tulvasuojauksen poistamiselle ei ole esteitä, kuin korkeintaan kyseisen niityn tai pellon nykyisen käytön kannalta, niin esim. kesantopellon tulvinta lisää huomattavasti sorsien kaipaamaa otollista elinympäristöä. Tulvasuojauksen poisto tai tulvimisen helpottaminen ei useinkaan vaadi kovin laajamittaista kaivamista.


Tulvasuojauksia ei kuitenkaan kannata poistaa omin päin tai tehdä vastaavia toimenpiteitä, koska usein asianosaisina ovat muutkin, kuin se, joka omistaa kyseisen maa-alueen. Kyseisiin toimenpiteisiin tulee aina kysyä lupa kaupungin tai kunnan ympäristöasioista huolehtivalta henkilöltä tai suurimmissa projekteissa läänintasolta.


Muista luvat


Kaikkiin projekteihin, myös kaikkein pienimuotoisimpiinkin on syytä kysyä ensin lupa. Lupamenettely ei ole raskas pienimuotoisissa projekteissa ja päätöksen saannissakaan ei yleensä mene kauaa. Tämän jälkeen voi hyvällä omalla tunnolla toteuttaa projektin. Sanomattakin on selvää, että kaikkiin ympäristöä muokkaaviin toimenpiteisiin pitää olla myös maanomistajan lupa.