Petoeläimet Huomioi hajujälkesi ketun metsästyksessä

Huomioi hajujälkesi ketun metsästyksessä


Metsästäjästä leviää aina enemmän tai vähemmän hajua. Opi minimoimaan sen haitat metsästykselle.

Ketun metsästyksessä on tärkeää pysyä huomaamattomana: tämä koskee niin näköhavainnointia, kuin hajun perusteella havaitsemistakin. Mikäli metsästäjä haluaa pysyä piilossa, niin hänen tulee ottaa huomioon myös hajujäljen leviäminen. Hajujälki leviää metsästäjästä tuuleen suhtaan kartiomaisena muodostelmana. Hajujälki on pienimmillään metsästäjän kohdalla, jonka jälkeen se lähtee hajautumaan siten, että hajujäljen koko kasvaa mitä pidemmälle se kulkee. Hajujälki tietenkin myös heikkenee sen hajautuessa yhä laajemmalle. Metsästäjän on kuitenkin otettava huomioon, että hajujälki voi olla huomattavankin leveä jo haulikon ampumamatkan päässä.


Hajujäljen ottaminen huomioon ketun metsästyksessä

Hajujälki tulee ottaa huomioon siitä hetkestä lähtien, kun metsästäjä suunnittelee mihin kohtaan jättää auton tai muulla tavoin saapuu metsästyspaikalle. Metsästäjän kävellessä maastossa hänen hajujälkensä leviää tuulen suuntaan alati laajenevana rintamana. Kettua metsästettäessä on tärkeää, että tämä alati leviävä hajujälki ei tavoita ketun nenää. Mentäessä passiin esim. kettua pillitettäessä on kulkureitti valittava siten, että hajujälki ei leviä ketun oletettuun saapumissuuntaan/ ampumasektoriin, tai että etäisyyttä on niin paljon, että kettu ei enää haista metsästäjää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ei metsästetä siihen suuntaan, josta ollaan juuri tultu. Ampumasektorin tulee olla koskematonta aluetta hajujäljen osalta, eikä tämä tarkoita vain jalanjälkien suuntaa, vaan myös sitä aluetta, jonne hajujälki on levinnyt tuulen mukana.


Ketun metsästystä, hajujälki


Yllä olevassa kuvasssa on esitetty metsästäjän pistemänen hajujälki, joka on tilanteena, jos metsästäjä on kävellyt suoraan tuulen suuntaan ja jäänyt sitten passiin. Mikäli metsästäjä olisi kävellyt aukion poikki passiin kuvan vasemman laidan suunnasta (sivutuuli), niin metsästäjän hajujälki olisi levittäytyneenä lähes koko metsänlaidan matkalle. Tilanne havainnollistaa hyvin sen, että varomattomalla kulkemisella metsästäjän hajujälki leviää helposti laajalle alueelle. Tästä syystä tuulen suunta ja hajujäljen leviäminen tulee ottaa huomioon jo passiin mentäessä.


Minimoi hajusi

Metsästäjän on syytä kiinnitää huomiota myös siihen, että hänestä lähtevä hajujälki on mahdollisimman heikko. Metsästäjän henkilökohtaisen hygenian lisäksi vaatteet on syytä pitää puhtaana ja pestä pesuaineella, johon ei ole lisätty hajusteita. Metsästyksesä käytettävät varusteet on hyvä säilyttää erillään niistä tiloista, joissa eniten oleskellaan tai sulkea varusteet esim. muovipussiin. Hajujäljen minimoimiseen voi käyttää myös erilaisia hajunpoisto- ja peittoaineita.