Petoeläimet Ketun pillitys: taktiikoita ketun pillitykseen

Ketun pillitys: taktiikoita ketun pillitykseen


Kettua voi pillittää monilla eri taktiikoilla ja tyyleillä. Tässä on muutama perustaktiikka, niin kiväärillä, kuin haulikollakin metsästäville.


Ketun pillitystä käyttäen sivutuulta


Kiväärillä myötätuulesta

Yksi perustaktiikka on pillittää kettua suoraan myötätuulen suuntaan, eli tuuli tuulee kohti ketun oletettua saapumissuuntaa. Tarkoituksena on ampua kettu ennenkuin se haistaa metsästäjän. Tämä vaatii noin 150- 300 metrin ampumasektorin myötätuulen suuntaan. Lähempänä on suuri riski, että kettu haistaa metsästäjän liian aikaisin. Tämä ketun pillitystaktiikka vaatii ehdottomasti kiväärin käyttämistä.


Kiväärillä tai haulikolla sivutuulesta

Pillitettäessä kettua sivutuulesta on tarkoituksena ampua kettu, kun se on kiertämässä metsästäjän tuulen alle. Ketun oletettu saapumissuunta on siis poikittain suhteessa tuuleen. Sivutuulesta metsästettäessä voidaan käyttää edellä mainittua myötätuulen taktiikkaa, jolloin tuulen alapuolella täytyy olla 150- 300 metriä vapaata ampuma-alaa. Vähemmällä myötätuulen ampuma-alalla pääsee, kun vapaata ampuma-alaa on sekä sivusuunnassa, että tuulen alapuolella vähintään noin 25 metriä siten, että tämä ampuma-ala on yhtenäinen. Kettu on siis tarkoitus ampua alalle, joka on metsästäjän tuulen alapuolella kulkevan hajujäljen ja sivusuuntaisen ampuma-alan reunan välissä. Ampuma-ala muodostaa siis 90 asteen kulman.


Kettu kulkee mahdollisimman pitkään maaston suojassa. Asettuminen esim. ampumasektorille työntyvän pienen niemekkeen läheisyyteen tarjoaa hyvän ampumamahdollisuuden, kun kettu putkahtaa avoimelle ampumasektorille niemekkeen kärjestä.


Kiväärillä tai haulikolla vastatuulesta

Vastatuulesta pillitys tapahtuu siten, että metsästäjä asettuu passiin avoimeen maastoon kohti ketun oletettua saapumissuuntaa, tai hieman sivuun siitä. Metsästäjä asettuu noin 20- 35 metrin päähän metsänreunasta esim. pellolle tai hakkuuaukiolle.

Metsänreunalla pitää olla riittävästi leveyttä. Lisäksi mikäli mahdollista, niin paras passipaikka on metsänkulma, jossa kulma työntyy kohti aukeaa jolla metsästäjä on passissa. Metsänreunalla täytyy olla riittävästi leveyttä sen takia, että kettu lähtee muuten kiertämään suojan kautta metsästäjän tuulen alle, eikä tule aukealle. Paras paikka onkin asettua ampumamatkan päähän metsänkulmasta, kulman suuntaisesti. Tällöin kettu kävelee ensin metsänkulmaan ja siitä sitten aukealle mikäli se haluaa saada saaliin. Tämä tapa sopii erityisen hyvin haulikolla metsästäville, koska ampumamatkat pysyvät haulikkohollilla.


Tässä taktiikassa ovat ketulle tarkoitetut houkutuskuvat erityisen hyödyllisiä, koska, kun kettu on niinkin lähellä, kuin 20- 35 metriä, eikä se näe sitä mitä se odottaa näkevänsä, niin se tulee erittäin epäluuloiseksi. Käytännössä mikä tahansa linnun siipi, turkinpala, höyhenpallo, jne. riittää kiinnittämään ketun huomion. Ilman houkutuskuvaa on syytä varautua ampumaan kettu aivan metsänlaitaan.


Tuulen suunnan tarkistaminen

Tuulen suunnan tarkistaminen on erittäin tärkeätä ketun pillityksessä. Hyvä ja helppo tapa tarkistaa heikonkin tuulen suunta on esitettu artikkelissa "Tuulen suunnan tarkistaminen".


Muista edetä äänettömästi

Ketun pillityspaikalle on syytä edetä mahdollisimman äänettömästi. Esimerkiksi auto on hyvä jättää kunnon välimatkan päähän pillityspaikasta. Äänettömyyttä ei voi korostaa liiaksi, koska ketuilla on hyvä kuulo.Ketun pillityksen perusteista voit lukia artikkelista "Ketun pillitys - lyhyt oppimäärä".