Petoeläimet Ketun pillitys: lyhyt oppimäärä

Ketun pillitys: lyhyt oppimäärä


Ketun pillitys on jännittävä ja oikein harjoitettuna tehokas kettujen metsästysmuoto. Ketun pillityksessä on kuitenkin omat haasteensa, jotka on syytä tuntea ennenkuin lähtee pillittämään kettua.


Ketun pillitystä.


Kettupillit

Ketun pillitys vaatii luonnollisesti kettupillin. Ketun houkutuspillejä on karkeasti ottaen kolmea eri tyyppiä, tai näiden yhdistelmää: jäniksen tai kanin hätähuutoa matkivat pillit, linnun hätähuutoa matkivat pillit, sekä myyrän/ hiiren piipitystä matkivat pillit. Nordik Predator on hyvä esimerkki kettupillistä, joka yhdistää useamman saaliseläimen äänen samaan pilliin.


Pillin valintaan vaikuttavat metsästysalueen vaatimukset, kuten vaatimus pillin kuuluvuudelle, sekä metsästyspaineen määrä. Pillin valinta vaikuttaa myös siihen minkälaisia kettuja tai muita petoja pillille tulee. Mitä pienempää riistaeläintä pilli matkii, niin sitä aremmat ja pienemmät petoyksilöt yleensä uskaltavat tulla pillille ja päinvastoin. Mikäli metsästysalueella on kova kettujen metsästyspaine (pilittämällä), niin on syytä pyrkiä käyttämään erilaisia pillejä, kuin muut käyttävät tai mitä on itse käyttänyt aiemmin. Pillejä tai ääniä on siis syytä vaihdella etteivät ketut liiaksi opi tiettyjä ääniä.


Kettupillien käyttö

Kettupillien käyttöön on useampi, kuin yksi tapa, mutta tässä kaksi perustapaa: kutsua 15-20 sekunnin ajan, odottaa 30 sekuntia ja kutsua uudestaan. Toinen tapa on kutsua 15-20 sekunnin ajan, odottaa 2 minuuttia ja kutsua uudestaan.


Houkuttelurytmi vaikuttaa siihen kuinka nopeasti kettu tulee paikalle ja kuinka suoraan se tulee metsästäjää kohti. Mikäli metsästäjä on epäedullisessa asemassa tuulen suhteen, niin on parempi kutsua harvakseltaan, jotta kettu ei hakeudu niin nopeasti suoraan metsästäjän tuulen alle. Hätähuutoa matkivia pillejä käytettäessä on hyvä laittaa pillitykseen luonnetta mukaan, koska ne matkivat pedon kynsissä olevan saaliseläimen tuskaa ja kauhua. Pillille tuleva kettu yrittää varastaa saaliin toiselta pedolta.


Yhdellä ketun pillityspaikalla ollaan 15-30 minuuttia. Mitä pidemmältä houkutellaan, niin sitä pidempään ollaan passissa. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että tiheässä metsässä ollaan passissa lyhyemmän aikaa ja avoimessä maastossa pidemmän aikaa. Passipaikkojen välillä on syytä siirtyä muutamasta sadasta metristä jopa kilometriin tai pariin. Myös tähän vaikuttaa maaston avoimuus. Tiheässä maastossa siirrytään vähemmän matkaa passipaikojen välillä ja avoimessa maastossa enemmän.


Ketun pillityspaikan ja -ajan valinta

Hyviä ketun pillityspaikkoja ovat sellaiset alueet, jotka tarjoavat ketuille ravintoa ja suojaa. Mikäli metsästäjällä on kivääri, niin houkuttelupaikaksi on syytä valita paikka jossa on näkyvyyttä vähintään 60- 200 metrin verran, jolloin kiväärin tarjoamaa etua voidaan hyödyntää. Pillityspaikalla sijoittaudutaan siten, että tuulee joko kohti ketun oletettua saapumissuuntaa tai on sivutuuli. Kettu pyrkii lähestymään pillittäjää tuulen alapuolelta käsin, joten taktiikkana on joko ampua kettu ennenkuin se haistaa metsästäjän tai kun se on hakeutumassa metsästäjän tuulen alle. Houkuttelupaikalla sijoittaudutaan myös siten, että metsästäjä naamioituu mahdollisimman hyvin maastoon. Ketun pillitys vaatii myös liikkumattomana oloa, koska kettu havaitsee liikkeen hyvin herkästi.


Ketun pillitys onnistuu parhaiten hämärän molemmin puolin aamulla ja illalla. Mikäli olosuhteet ja esim. optiikka sallivat, niin myös yö on hyvä aika pillittää kettua. Ketun pillitys onnistuu myös päivällä, mutta ketut saattavat olla varovaisempia. Talvella, kun on pakkasta, niin pillitys onnistuu paremmin myös päivällä, koska ketut tarvitsevat paljon ravintoa selviytyäkseen pakkasesta.


Varusteet

Kettupillin lisäksi metsästäjän on syytä varustautua riittävällä naamiovaatetuksella, johon kuuluu myös käsien ja kasvojen suojaus. Puvut, joissa on hapsuja tarjoavat hyvän naamioinnin, kuten Deerhunterin 3D- lumipuku talviseen kettujahtiin. Kivääriä käytettäessä on ampumatuen käyttö erittäin suositeltavaa. Muita mahdollisia varusteita ovat esim. erilaiset hajusteet ja ketun houkutuskuva, kuten jänistä tai lintua matkiva kuva. Ketun houkutuskuva lisää houkutustehoa ja keskittää ketun huomiota houkutuskuvaan, pois metsästäjästä. Ketun pillitys vaatii paikallaoloa, joten retkijakkaran tai muun istuma-alustan käyttö on suositeltavaa. Vähintäänkin takapuolen alle kannattaa laittaa makuualustan palanen.


Lue edistyneistä taktiikoista ketun pillitykseen artikkelista "Taktiikoita ketun pillitykseen".