Muu Täytettävän linnun kuljetus ja säilytys.

Täytettävän linnun kuljetus ja säilytys.


Täytettävä lintu tai muu pienriista on kuljetettava ja säilytettävä asianmukaisella tavalla ennen täyttämistä, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä. Hyväkään eläintentäyttäjä ei saa kaltoin kohdellusta riistasta upeaa trofeeta, joten saaliista on huolehdittava hyvin.


Täytettävän riistan kuljetus maastosta kotiin

Riista kuljetetaan mahdollisimman hellävaroin ja mahdollisimman nopeasti pois maastosta. Saalista ei tule kääriä sanomalehteen vaan kuljettaa käärittynä esim. talouspaperiin (ei mustetta) tai jossain ilmavassa pussissa sellaisenaan. Täytettäväksi aiottua lintua ei tule suolistaa ellei se ole ihan välttämätöntä (enemmän, kuin noin päivä maastossa). Jos lintu on pakko suolistaa, niin se tehdään pienen pitkittäisen viillon kautta, käyttäen mieluiten apuna suolistuskoukkua. Vain suolet poistetaan, ei muuta. Jos linnusta valuu ruumiinnesteitä höyhenpuvulle, niin valumia voi tukkia käyttämällä esim. nenäliinan paloja. Lintu toimitetaan suoraan täyttäjälle tai pakastetaan.


Ennen pakastamista lintu laitetaan riittävän tilavaan pakastuspussiin niin, että sulat eivät taitu. Pakastuspusseja voi laittaa kaksi päällekkäin ilmatiiviyden varmistamiseksi. Pussissa oleva lintu kääritään sanomalehteen niin, että sanomalehti suojaa lintua estäen sen sulkien taittumisen ja muun vahingon jolle lintu saattaa altistua varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Lintu laitetaan pakastimeen riittävän väljään kohtaan, linnun päälle ei tule laittaa muita tavaroita. Lintu toimitetaan pakastamisen jälkeen sopivalle eläintentäyttäjälle tai täytetään itse. Täyttäjää valittaessa on syytä kiinnittää huomiota täyttäjän aikaisempiin töihin jos vain suinkin mahdollista.