Muu Naamioituminen - pysy piilossa riistan katseilta.

Naamioituminen - pysy piilossa riistan katseilta.


Monessa metsästysmuodossa on tärkeää, että metsästäjä pysyy riistalta piilossa niin hyvin, kuin mahdollista. Tällöin naamioituminen on keskeisessä asemassa.


Naamioituminen lähtee liikkeelle vaatetuksesta

Metsästäjän naamioitumisen on syytä lähteä vaatteista ja varusteista liikkeelle. Vaatetuksen on sovittava ympäristöön ilman, että se paistaa sieltä silmään. Perinteisellä tummanvihreällä asustuksella pärjää pitkälle, mutta mikäli vaatetuksessa on kuvion rikkovaa maastokuviota, niin naamioituminen paranee selkeästi. Tärkeätä on siis sulautua värityksen puolesta ympäröivään maastoon, että rikkoa ihmishahmon muodostama kuvio.


3D-asusteet edustavat kehityksen huippua mitä tulee naamioivaan asustukseen. Kasvonaamio ja käsineet ovat myös olennainen osa perinpohjaista naamioitumista. Kasvon ja käsien vaaleat alueet loistavat pitkälle ilman niiden naamioimista. Maastoon sulautuvaa hattua ei pidä myöskään unohtaa.


Liike paljastaa metsästäjän

Asusteen lisäksi on kiinnitettävä liikkeeseen huomiota, sillä liike paljastaa herkästi. Metsästäjän on syytä pysytellä niin paikallaan, kuin mahdollista.


Mikäli mahdollista niin metsästäjän on syytä käyttää luonnon tarjoamaa suojaa sekä tarpeen vaatiessa esim. naamioverkkoa. Naamioverkon etu luonnolliseen suojaan yhdistettynä on se, että se tarjoaa joustavuutta ampumasektorin ja esteettömän ampuma-alan muodostamiseen. Naamioverkko on helppo virittää esim. kahden puun väliin, tarjoten ampumasuojan ilman edessä olevia oksia.


Suojautuminen luonnonsuojan ja tai esim. naamioverkon avulla tarjoaa hieman pelivaraa metsästäjän liikehdinnän varalta sekä auttaa naamioimaan varusteita.Naamioverkon suojassa.

Odottelua naamioverkon suojassa.


Muista turvallisuusnäkökohdat

Naamioitumisessa on muistettava kiinnittää myös turvallisuusnäkökohtiin huomiota. Varsinkin ruuhkaisilla sorsastusvesillä on usein syytä pitää huolta siitä, että muut metsästäjät ovat tietoisia omasta sijainnista. Yleensä tämä tarkoittaa kompromissia naamioitumisen ja turvallisuuden välillä.


Sorsavesillä hyvä turvaratkaisu on tumma naamiovaatetus kaislanvärisen vaatetuksen sijasta. Muut metsästäjät havaitsevat helposti taustasta erottuvan metsästäjän, erityisesti jos hän seisoo. Metsästäjän ollessa matalana hän on tarpeeksi hyvässä suojassa vesilintujen katseilta, varsinkin vähän korkeammalta lintuperspektiivistä, jolloin metsästäjä sulautuu vähän tummempaan veteen/ maapohjaan, tai veneenpohjaan.


Pidä muut metsästäjät tietoisina sijainnistasi

Metsästäjän on syytä antaa oma sijaintinsa ilmi muille metsästäjille esim. nousemalla seisomaan, jos alueelle tulee uusia metsästäjiä, metsästäjä voi myös kolauttaa veneen pohjaa jne. ilmoittaakseen läsnäolostaan. Annettaessa ilmi oma sijainti on se tehtävä sillä tavalla, että sitä ei voi vahingossakaan sekoittaa esim. kaislikosta nousevaan sorsaan, eli varovaisuutta on noudatettava tässäkin suhteessa.Verkkokaupastamme naamiointiin CamoSystemsin naamioverkko, käy tutustumassa. Tutustu myös muihin naamiointivarusteisiin.