Muu Houkutushajusteiden käyttäminen

Houkutushajusteiden käyttäminen


Houkutushajusteita ja hajunpeittoaineita käyttämällä metsästäjä voi parantaa mahdollisuuksiaan erityisesti houkuttelupyynnissä. Hajusteita voi käyttää, niin houkutteluun, kuin ihmisen hajun peittämiseenkin.


Houkutushajusteita


Houkutushajusteet

Houkututushajusteiden avulla metsästäjä voi houkutella riistaa monin eri tavoin. Eri keinoja ovat mm. kilpailevan uroksen matkiminen, naaraan matkiminen ja saaliin matkiminen. Valtaosaa metsästettävistä nisäkkäistä voi houkutella käyttämällä hajusteita.


Houkutushajusteet toimivat parhaiten, kun niitä käytetään täydentämään tietyntyyppistä houkuttelua. Esim. metsäkaurispukkia voi houkutella matkimalla pukin ääntä, sekä käyttämällä pukin hajustetta, jolloin matkitaan kilpailevaa metsäkaurispukkia.

Ketun pillityksessä voi käyttää esim. jäniksen hajustetta yhdessä jäniksen parkaisuäänen kanssa. Tätä voi vielä täydentää ketun hajusteella, jolloin hajujälki kattaa sekä kilpailevan ketun, että siltä varastettavan jäniksen.


Hajunpeittoaineet

Hajunpeittoaineita on karkeasti ottaen kahta eri tyyppiä: hajusteita, jotka poistavat hajua, sekä hajusteita, jotka peittävät hajua. Myös näiden yhdistelmiä löytyy. Hajunpoistoaineet poistavat hajua metsästäjän vaatteista ja varusteista tuhoamalla hajumolekyylejä. Hajunpeittoaineiden tarkoitus on taasen yksinkertaisesti peittää ihmisen hajua.


Hajusteiden käyttäminen

Käytettävät hajusteet valitaan riistan, metsästystavan, sekä vuodenajan mukaan. Kilpailevaa urosta matkivat hajusteet ovat tehokkaimmillaan kiima-aikana. Hajunpeittoaineiden osalta ei ole yhtä tarkkaa mitä käytetään, mutta paras tulos saavutetaan hajunpoistoaineiden ja hajunpeittoaineiden yhdistelmällä. Hajunpoistoon liittyen on tärkeää huolehtia metsästysvaatteiden ja varusteiden säilytyksestä siten, että varusteet keräävät mahdollisimman vähän ihmisen hajua.


Houkutushajusteita voidaan käyttää yhdessä hajunpoisto- ja peittoaineiden kanssa, mutta käyttötavat eroavat hieman toisistaan. Houkutushajusteita käytetään hajustamaan joku tietty esine, tai joissain tapauksissa kengänpohjat.


Houkutushajustetta voi suihkuttaa mihin tahansa asianmukaiseen esineeseen, joka sitten asetetaan sopivaan paikkaan, joko metsästäjän välittömään läheisyyteen tai metsästäjän ja oletetun riistan väliin. Houkutushajusteita voi suihkuttaa myös kengänpohjiin. Tämän lisäksi voit käyttää houkutushajusteita yhdessa riistakameran kanssa. Mikäli haluat paremman lähikuvan riistakameralla, niin suihkuta hajustetta riistakameran eteen. Näin saat hajustetta nuuhkimaan tulleesta eläimestä paremman kuvan.


Hajunpoistoaineita käytetään taasen kaikkiin kohteisiin, joista halutaan poistaa ihmisen hajua. Hajunpeittoaineita käytetään samoin, mutta säästeliäämmin. Käytettäessä virtsahajusteita peittämään metsästäjän hajua, niitä on syytä suihkutella vain kengänpohjiin.Verkkokaupastamme löytyy, niin houkutushajusteita, kuin hajunpeittoaineitakin.