Metsästysammunta Tarkista ampumaetäisyys laseretäisyysmittarilla

Tarkista ampumaetäisyys laseretäisyysmittarilla


Laseretäisyysmittarilla on kätevää tarkistaa oikea ampumaetäisyys.

Sen lisäksi, että sillä on helppo määrittää maksimi ampumaetäisyys, niin sillä on hyvä mitata myös "välietäisyydet". Näiden välietappien avulla on helppo määrittää kulloiseenkin tilanteeseen sopivat supistajat ja haulikoko sekä tähtäyskohta kiväärillä. Eri etäisyyksien tietäminen auttaa myös oikean ennakon hallinnassa.


Laseretäisyysmittareiden toiminta saattaa häiriintyä vesi- ja lumisateella: lukema voi vaihdella, kun sade häiritsee mittausta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota mittarin antamaan maksimietäisyyteen mitattavasta kohteesta (mitattava muutamia sekunteja "spot" mittauksen sijasta). Laseretäisyysmittaria käytetään tällöin ns. skannaus-toiminnolla.


Laseretäisyysmittarilla on hyvä harjoitella etäisyyksien arviointia myös metsästyksen ulkopuolella. Näin metsästäjän oma arviointikyky kehittyy entistä tehokkaammin. Ajan myötä etäisyysmittarin käyttö auttaa selkeästi eri etäisyyksien hahmottamisessa, kun metsästäjän oma arviointikyky kehittyy.


Verkkokaupastamme löydät optiikkaa metsästykseen ja ammuntaan, käy tutustumassa.