Metsästysammunta Ampumatuet ja niiden käyttäminen

Ampumatuet ja niiden käyttäminen


Ampumatuet ovat tärkeä apu kiväärillä metsästettäessä. Tässä esitellään ampumatukien yleisimmät mallit ja niiden käyttäminen.


Ampumatuet ovat jaettavissa kahteen pääluokkaan: ampumatukiin, jotka asennetaan aseeseen kiinteästi ja ampumatukiin, jotka kuljetetaan aseesta erillään. Aseeseen kiinnitettävät ampumatuet ovat yleensä tarkoitettu makuulta ammuntaan, kun taas ammuttaessa istualtaan tai seisaaltaan käytetään yleensä erillisiä ampumatukia, ns. ampumakeppejä. Ampumatuen valinnan yhteydessä pitää siis miettiä minkälaisesta ampuma-asennosta aikoo pääsääntöisesti ampua.


Eri ampumatukien edut ja haitat

Ampumatuet eroavat toisistaan kolmella keskeisellä tavalla, jotka ovat tuen kuljettaminen, toimintakuntoon saattaminen ja aseen tukeminen. Yksinkertaisin kuljetettava on kivääriin kiinteästi asennettava ampumatuki. Tällöin ei ampumatuen mukana kulkemisesta tarvitse sen kummemmin huolehtia muuten, kuin tuen tuoman ylimääräisen painon osalta.


Erillisten ampumatukien kuljetettavuus vaihtelee sen mukaan, että onko kyse yksijalkaisesta, kaksijalkaisesta vai kolmijalkaisesta ampumatuesta. Myös tuen tekninen toiminta vaikuttaa kuljetettavuuteen: esimerkiksi nopeasti toimintakuntoon saatettavat Primos Trigger Stickit painavat vähän enemmän, kuin manuaalisesti säädettävät ampumatuet. Mitä useampi jalka ampumatuessa on, niin sitä vakaampi se on, mutta myös sitä painavampi. Yksi- ja kaksijalkainen ampumatuki kulkee vielä esim. aseeseen kiinni sidottuna, mutta kolmijalkaisen kanssa alkaa tehdä jo aika tiukkaa. Isoonkin ampumatukeen voi kuitenkin kiinnittää asehihnan ja kantaa selässä. Ampumatuen painon ja koon merkitystä mietittäessä on hyvä pohtia kuinka pitkiä matkoja aikoo metsästettäessä kulkea ja miten: esimerkiksi hiihtäessä kaikki kuljetettava on käytännössä saatava joko selkään tai ahkioon.


Toimintakuntoon saattaminen on helpointa malleilla, joissa pituutta ei tarvitse/ voi säätää tai se on tehty helpoksi, kuten Primos Trigger Stick:eissä. Muulloin ampumatuen saattamiseen ampumakuntoon menee minuutti tai pari, jos tukea pitää säätää. Yleensä maakuulta ammuntaan tarkoitettuja tukia ei tarvitse juurikaan säädellä, kun taas istualtaan ja seisoaltaan ammuntaan tarkoitettuja ampumatukia pitää usein säätää jonkun verran.


Ampumatuen tukevuus perustuu pitkälti siihen, kuinka monta jalkaa siinä on. Mitä pidemmälle ja mitä pienempää kohdetta ammutaan, niin sitä vakaampaa tukea tarvitaan. Kolmijalkainen ampumatuki on vakain ja huolettomin käyttää, koska tuki pysyy pystyssä ihan itsekseenkin. Yksi- ja kaksijalkaiset tuet vaativat aseen tuekseen, jotta ne pysyvät pystyssä. Näiden etuna on kuitenkin se, että ampumakulmaa on helppo säätää nopeasti: ampumatukea voi kallistaa eteen- tai taaksepäin ja näin saadaan sama lopputulos, kuin jos tuki olisi vähän lyhyempi.


Ampumatuki metsästystilanteessa


Ampumatukien käyttäminen

Ampumatukien käyttö sinällään on varsin yksinkertaista: ampumatuki laitetaan maahan ja ase tuetaan sitä vasten. Muutama niksi on kuitenkin hyvä tietää. Mikäli mahdollista, niin ampumatukea on hyvä kuljettaa toimintapituudessaan (poislukien helposti säätyvät mallit), koska se lyhentää selkeästi aikaa,  joka menee passiin asettumiseen. Tuki on syytä asettaa paikoilleen heti aluksi ja testata ampumasektori. Ampumatukea on syytä myös kevyesti juntata maata vasten, muuten tuki voi ampumahetkellä horjahtaa sen painuessa pehmeään lumeen tai maahan. Ampumatuki on myös hyvä naamioida maastoon sopivaksi.


Varsinkin yksi ja kaksijalkaisten ampumatukien kuljettaminen käy helposti, kun tuen sitoo aseeseen kiinni. Kiinnittämiseen riittää usein se, että ase ja ampumatuki sidotaan piipun puolelta kiinni kuminauhan avulla ja aseen tukin päästä sopivalla remmillä. Kuminauhaa tai joustavaa remmiä kannattaa käyttää piipun puolelta sidottaessa sen takia, että se sitoo ampumatuen kunnolla kiinni kivääriin, eikä tuki pääse hölskymään ja kolisemaan. Tavallisella remmillä voi olla vaikeaa saada kiristettyä kunnolla sen kaltaista ohutta nippua, jonka piippu ja ampumatuki muodostavat. Kuminauhalla saa kiinni myös vaikkapa vanhan rukkasen kiväärin piipun suojaksi, ehkäisemään lumen ja roskan menoa piippuun.