Metsästysammunta Vaihtosupistajat

Vaihtosupistajat


Vaihtosupistajan valinta.

Vaihtosupistajan valintaan vaikuttavat metsästystilanne, jossa sitä käytetään sekä erilaiset tekniset yksityiskohdat.


Valitse vaihtosupistaja metsästystilanteen mukaan.

Metsästystilanteet vaihtelevat hyvin paljon ja vaihtosupistajan valintaan eniten vaikuttavat tekijät ovat ampumamatka ja se, että ammutaanko liikkuvaa kohdetta vai paikallaan olevaa. Vaihtosupistaja nimensä mukaisesti supistaa haulikuviota ja pidemmällä matkalla haulikuvion ydin on suppeampi, tarjoten näin useamman haulin osuman, kuin väljemmällä supistuksella. Tiukkaa supistusta käytettäessä on kuitenkin muistettava, että reunahaulien osuus kasvaa etenkin pehmeillä haulimateriaaleilla ja tehokkaan haulikuvion alue on varsin pieni.


Tiheässä metsässä on paikallaan esim. sylinteri tai parannettu sylinteri ja avoimessa ympäristössä puolisuppea tai täyssuppea. On syytä myös muistaa, että kovia haulimateriaaleja ei ole suositeltavaa ampua puolisuppeata tiukemmasta supistuksesta ellei supistajassa ja patruunan ohjeissa erikseen mainita toisin.


Haulikuvion kolmiulotteisuus

Supistaja vaikuttaa haulikuvioon myös kolmiulotteisesti eli se vaikuttaa haulijonon pituuteen. Täyssuppea supistaja karkeasti ottaen kaksinkertaistaa haulijonon pituuden verrattuna puolisuppeaan supistajaan. Wildfowl- lehden tekemässä testissä täyssuppeasta supistajasta ammuttu haulilataus oli 36 metrin päässä noin 4,3 metriä pitkänä jonona, kun taas puolisuppeasta ammutun haulilatauksen pituus oli alle puolet tästä eli noin 2 metriä.


Haulijonon pituus lisää osumismarginaalia, mutta sivuttain liikkuvaa kohdetta ammuttaessa se saattaa johtaa tilanteeseen jossa vain pieni osa jonosta osuu kohteeseen ja tällöin osuvien haulien määrä ei ole välttämättä riittävä. Suppeat supistajat sopivat siis hyvin paikallaan olevien tai kohti /poispäin liikkuvien kohteiden ammuntaan, mutta sivuttain liikkuvaa kohdetta ammuttaessa saattaa ilmetä ongelmia.


Pidemmällä matkalla on ideaalista käyttää esim. puolisuppeaa supistusta ja suhteellisen kovia haulimateriaaleja. Tämä yhdistelmä antaa täyssuppeaa vastaavan kuvion, mutta haulijono ei veny läheskään yhtä paljon, kuin pehmeillä haulimateriaaleilla ja tiukemmalla supistuksella. Markkinoilta löytyy myös hyvinkin tiukkoja erikoissupistajia jotka ampuvat hyvää kuviota varsinkin tietyillä erikoishauleilla, joskin näissäkin haulikuvio väistämättä venyy.Ampumamatkat eri supistajilla

Seuraavat ovat yleisesti suositeltuja maksimiampumamatkoja eri supistuksilla:


Parannettu sylinteri 30- 35 m

Puolisuppea 35- 40 m

Täyssuppea 40- 45 m


Vaihtosupistajan ominaisuudet

Erilaiset supistajat eivät ole yhtäläisiä. Tärkein ero on supistajan pituus eli se millä matkalla hauliparven supistaminen tapahtuu. Pidemmän supistajan etuna ovat tasaisemmat haulikuviot. Myös supistajan kestävyys kovia haulimateriaaleja käytettäessä on keskeinen ominaisuus ja mikäli kovia haulimateriaaleja käytetään, niin on syytä varmistaa, että niin supistaja, kuin asekin sopivat niiden käyttöön (paineet jne.). Kovien haulimateriaalien kestävyyden merkkinä käytetään supistajissa yleisesti merkkiä ”Steel proof” tai ”Steel”. Sen sijaan aseen piipussa sana ”steel” yleensä vain tarkoittaa sitä, että se on tehty teräksestä eikä näin ollen kerro vielä mitään aseen sopivuudesta kovien haulimateriaalien käyttöön.