Kirja-arvostelut The Complete Guide To Wing Shooting

The Complete Guide To Wing Shooting

Kirjoittanut JS   The Complete Guide to Wing Shooting
The Ultimate Handbook to a Specialized Sport
Alex Brant ; Thomas McIntyre ; Will Hetherington
Kustantaja: Lyons Press
Ilmoitettu julkaisupäivä/vuosi: 30.11.2005
Kieli: Englanti
Sivuja: 272


The Complete Guide To Wing Shooting käsittelee hyvin monipuolisesti lentoon ammuntaa. Kirjassa käsitellään yleisimmät kiekon ammuntalajit sekä lentoon ammunta metsästystilanteissa. Ammunnan perusteet esitellään hyvin tarkasti sekä yleisimmät lentoon ammunta tyylit. Ammunnan perusteet käsittelevät mm. oikean ampuma-asennon valintaa sekä haulikon sopivuutta ampujalle.

Perusteiden lisäksi kirja käsittelee hyvinkin yksityiskohtaisesti mm. eri supistusten vaikutuksen ja supistajien sekä patruunoiden valintaan liittyviä kysymyksiä. Patruunoiden valintaa ja testausta käsitellään tarkasti liittyen esimerkiksi pitkällä lentävien lintujen ammuntaan (- 45 metriä), jossa käsitellään pitkälle ampumisen teknisiä kysymyksiä, ampujan taitoon liittyviä vaatimuksia sekä myös asian eettistä puolta. Kirjassa käsitellään myös lyijyä korvaavia materiaaleja sekä niiden käyttöä ja toimivuutta metsästyksessä.

Kirja on erittäin asiapitoinen, välillä ehkä vähän liiankin teoreettinen, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Lisäksi esimerkiksi ampumamatkojen vaikutuksen tarkastelu edellyttää teoreettista pohjaa taakseen, jotta asiaa voisi tarkastella objektiivisesti. Kaiken kaikkiaan kirja on mukaansa tempaava varsinkin jos aihealue kiinnostaa, sekä se tarjoaa kokeneemmillekin ampujille ja metsästäjille tietoa josta on varmasti hyötyä käytännön metsästyksessä ja ammunnassa.