Kanalinnustus Teeren kuvastus

Teeren kuvastus


Teeren kuvastus.


Teeren kuvastus on mielenkiintoinen metsästysmuoto, joka tarjoaa kauniita aamuja perinteisessä suomalaisessa maisemassa sekä jännittäviä tilanteita.


Teeren kuvastus tapahtuu perinteisesti soilla joissa teeret ovat viettämässä syyssoidinta. Teeren kuvastus tapahtuu pääsääntöisesti aamuisin, passipaikalle mennään joko pimeässä tai aamuhämärässä. Teerien liikehdinnästä riippuen kuvastus kestää noin aamukymmeneen tai puoleenpäivään asti.


Metsästyspaikat ja aika

Parhaita teeri soita ovat yleensä suhteellisen isot ja keskeltä aukeat suot, tällaiset suot löytää helposti kartan avulla ja ovatpa monet nimeltäänkin esim. teerineva jne. Paikallistuntemus auttaa tietysti huomattavasti ja ei vain oikean suon löytämisessä vaan myös oikean paikan valinnassa suolta. Paras paikka suolla on asettua lähelle sitä paikkaa, jonne tietää teerien tuleva, jos tietoa tästä ei ole niin suon keskellä olevat pienet puuryppäät ovat hyvä arvaus. Paikan valinnassa on myös kiinnitettävä naamiointiin huomiota.


Passipaikalla on oltava esim. pieniä puita, joiden suojaan voi piiloutua tai joiden varaan voi pystyttää naamioverkon. Naamioverkon voi tietysti keppien avulla pystyttää minne vain, mutta naamioverkko kannattaa kiinnittää luonnolliseen maastonkohtaan, kuten puuryppääseen kiinnittää kaikkein vähiten lintujen huomiota. Naamioverkon lisäksi kannattaa käyttää kasvonaamiota ja muita tilanteeseen sopivia naamiointitarvikkeita.

Houkutuskuvien asettelu teerelle

Teeren kuvat asetetaan sopivan ampumamatkan päähän passipaikasta, kuvia tulee olla noin 1-5, joista osan voi asettaa puihin ja osan maahan. Kuvien asettelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että mikäli mahdollista niin kuvien vieressä on hyvä olla vapaita puita, joihin teeret voivat laskeutua ja näiden puiden on oltava sopivalla ampumaetäisyydellä. Teeret eivät läheskään aina laskeudu kuville vaan saattavat vain koukata niiden kautta, joten on hyvä varautua ampumaan myös lentoon.


Kuvien käyttöä tehostaa houkutuspillillä tai suulla soitettava suhahdus tai pulputus. Suhautus suulla aloitetaan painamalla kieli kitalakeen, suhautus menee suurin piirtein seuraavasti: tshiuhhiiii. Harjoittelussa auttaa teerien suhautuksen kuuntelu joko luonnossa tai sitten vaikka äänitteeltä esim. internetistä. Suhauttamalla saattaa onnistua irrottamaan isostakin ohi lentävästä teeriparvesta muutaman yksilön ja saada ne laskeutumaan kuville tai koukkaamaan niiden kautta.


Verota  teerikantoja maltillisesti

Lopuksi vielä huomautus siitä, että hyvin onnistuessaan teerien kuvastus saattaa olla hyvinkin tuottoisaa. Näin ollen on kiinnitettävä huomiota siihen, että saalismäärät pysyvät kestävällä tasolla. Tämä on kuvastuksessa erityisen tärkeää siitä syystä, koska kuvastus kohdistuu pääasiassa vanhoihin alfauroksiin sekä naaraisiin.


Teeren kuvastuksessa saattaa joskus olla perustellumpaa ampua naaras uroksen sijasta (yleensä toisinpäin) johtuen juuri siitä syystä, että suolla olevat teeriurokset ovat pääasiassa vanhoja alfauroksia joiden liikaharvennus saattaa johtaa teerien geeniperimän heikentymiseen, koska tällöin myös heikompilaatuiset urokset pääsevät lisääntymään. Nyrkkisääntö teerien kuvastukseen on kuitenkin ampua tasapuolisesti sekä naaraita, että uroksia sekä mitoittaa metsästys paikallisen kannan kestävyyden mukaan.